1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO 1r Batx  
Llengua catalana    
Llengua Castellana  
Llengua estrangera (Anglès) 2n ESO A
2n ESO BiC
 
Matemàtiques  
Biologia i Geologia    
Física i Química  
Tecnologies    
Informàtica          
Ciències Socials 1r ESO A
1r ESO B i C
   
Llatí          
Cultura i Valors    

Grup 1

Grup 2

     
Religió    

Visual i Plàstica /

Dibuix Tècnic