INICI

 
       
  introducció  

El professorat participant inclourà una unitat didàctica d’un mínim de tres hores de duració, destinada a reflexionar o/i experimentar sobre els sabers domèstics (allò que es denomina tasques domèstiques i la cura d’altri en la qual s’inclou les relacions afectives) el repartiment social de les seves càrregues tant a l’actualitat com en l’esdevenir històric.

Amb la finalitat que el projecte incorpori un nombre de persones suficientment ampli, considerem convenient començar “tocant de peus a terra” i no plantejar-nos més activitats d’aquelles que raonablement cada persona pugui assumir.

Per tal de facilitar la creativitat i respectar la llibertat individual,cada professor o professora participant triarà aquelles activitats que s’ajustin més a la seva programació curricular i a la metodologia que li sembli més adient, sempre i quan es respectin els objectius que es plategen a continuació.

 
     
  Activitats a l'aula    
  altres activitats    
  enllaços    
       
       
       
       
       
       
  més informació    
       
       
     
##
 
       
       
         
     

OBJECTIUS

  • Incorporar a l'àmbit acadèmic els sabers i habilitats que tradicionalment han estat vinculats al món femení.
  • Fer visible el treball domèstic i valorar-lo com a socialment necessari.
  • Vincular les habilitats per desenvolupar el treball domèstic amb l'autonomia personal, la cura d’altri i la responsabilitat.
  • Contemplar el treball domèstic com a responsabilitat col·lectiva de totes les persones que conviuen a la llar i del qual se'n beneficia tothom.
  • Considerar la cura de les persones i les relacions afectives entre els sabers necessaris per a la convivència.
  • Proporcionar eines que fomentin l'empatia com a forma preferent de relació entre les persones.
  • Estimular l'esperit crític respecte al repartiment desigual del treball domèstic entre els sexes a partir de l'anàlisi de la realitat més propera.
  • Ensinistrar l'alumnat en determinades tasques i habilitats pròpies dels sabers domèstics com ara cuinar, cosir, planxar o tenir cura de les persones.
  • Possibilitar la concreció del tret d'identitat "Escola coeducativa" que es formula en el PEC del nostre centre pel que fa als continguts curriculars.