anteriordalt
 


ÍNDEX GENERAL
introducciópart teòricapart experimentalaltres


               
               
 
INTRODUCIÓ  
 
 

 

 
1.1 - MOTIVACIÓ
   
1.2 - HIPÒTESI
   
1.3 - RECERCA D’INFORMACIÓ
   
1.4 - METODOLOGIA
   
1.5 - ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA
   

 


  PART TEÒRICA

 

 


 
2.1 - QUÈ SÓN ELS JOCS MALABARS?
   
2.2 - QUINS OBJECTES S’UTILITZEN NORMALMENT I PER QUÈ?
   
2.3 - QUINES TRAJECTÒRIES DIBUIXEN LES BOLES QUAN FEM MALABARS?
   
2.4 - EL FREGAMENT, HI AFECTA?
   
2.5 - QUINES ALÇADES SÓN LES ACONSELLABLES?
   
2.6 - COM AFECTA EL LLANÇAMENT D’UN OBJECTE MÉS ALT O MÉS BAIX?
   
2.7 - HI HA DIFERÈNCIA SI UTILITZO UN NOMBREPARELL O SENARS DE BOLES?
   
2.8 - EXISTEIX ALGUN MÈTODE PER DESCRIURE ELS DIFERENTS TIPUS DE MOVIMENTS?
   
2.9 - SÓN ESTABLES TOTES LES COMBINACIONS DE LLANÇAMENTS I MOVIMENTS?
   
2.10 - ES PODEN LLANÇAR BOLES ALHORA?
   
2.11 - HI HA ALGUNA RELACIÓ ENTRE EL TEMPS QUE ESTÀ LA BOLA A L’AIRE I A LA MÀ?
   
2.12 - COM ES POT PASSAR D’UN PATRÓ A UN ALTRE?
   
2.13 - QUIN ÉS EL RECORD DE LLANÇAMENTS?
   
2.14 - TOT EL QUE FAN ELS MALABARISTES ES POT EXPLICAR AMB LES MATEMÀTIQUES I LA FÍSICA?
   


     

  PART EXPERIMENTAL

 
 
         
 
3.1 - INTRODUCCIÓ PART EXPERIMENTAL
   
3.2 - METODOLOGIA
   
3.3 - QUINES ALÇADES UTILITZEN ELS MALABARISTES?
   
3.4 - QUINA AMPLADA UTILITZEN ELS MALABARISTES?
   
3.5- HI HA DIFERÈNCIAENTRE UN 3, UN 4 I UN 5?
   
3.6 - HI HA DIFERÈNCIA ENTRE UN MALABARISTA PRINCIPIANT I UN MALABARISTA AMB EXPERIÈNCIA?
   
3.7 - AMB QUINA VELOCITAT LLANCEN LA BOLA?
   
3.8 - PODEM ESTIMAR L’ERROR COMÈS EN ELS CÀLCULS ANTERIORS?
   
3.9 - HI AFECTA EL FREGAMENT?
   
3.10 - TEOREMA DE SHANNON
   
 

         
 
CONCLUSIONS I ALTRES  
 
         
 
         
 
4.- CONCLUSIONS
   
5.- REFLEXIONS FINALS
   
6.- BIBLIOGRAFIA
   
7.- PROGRAMES UTILITZATS
   
8.- NOTA D’AGRAÏMENTS
 
 
         
 
     
anterioranar a indexpagina següent