Introducció
##
 
     
 
         
 

Treball dels valors democràtics i la recuperació de la memòria històrica a partir de l’ús de les fonts orals.

“Del món a Collblanc-La Torrassa, un exercici de memòria” és un projecte d’innovació educativa que pretén estudiar les migracions a través de la recuperació de la memòria. Està pensat i dissenyat per a l’alumnat que viu a l’Hospitalet de Llobregat, ciutat receptora de milers d’emigrants, i en concret per a l’alumnat del barri de Collblanc-La Torrassa. L’objectiu d’aquest projecte és ajudar a la integració de l’alumnat de diferents llocs del món a la societat catalana i a prendre consciència que el fet migratori forma part de la realitat històrica de Catalunya.

L’IES Eugeni d’Ors és un centre ubicat en el barri Collblanc-La Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat, un barri de llarga tradició migratòria. A principis del segle XX es va arribar a conèixer el barri com la “petita Múrcia” en convertir-se en un lloc receptor d’emigrants d’arreu d’Espanya; als anys 60 i 70 es produeix l’arribada massiva de gent d’Andalusia, Extremadura, Castella i Galícia. Al llarg del temps el barri ha mantingut aquest tarannà receptor adaptant-se a les noves corrents migratòries. Els antics immigrants consolidats ja econòmicament i socialment han abandonat uns habitatges antiquats, sense comoditats, per instal·lar-se en edificis moderns, i han cedit aquests espais als nouvinguts. En aquest sentit podem dir que el barri està en contínua recreació.

En els últims vint anys el barri ha acollit immigrants de tot el món. En la dècada dels 90 sobretot gent del Marroc i des de principis del segle XXI, de tota Amèrica del Sud. En els darrers dos anys, l’alumnat procedent de l’Índia, Pakistan i Xina comença a ser considerable.

És, doncs, important que l'alumnat conegui que, abans que les seves famílies i ells mateixos, altra gent ha viscut situacions semblants. La recuperació de la memòria d'aquestes persones, de les seves experiències, els ha de servir de referència. Cal que siguin conscients que la societat a la que arriben ja té una llarga tradició d'acollida i de recepció.

 
  objectius  
  curs 2006-2007  
  curs 2007-2008  
  curs 08-09