Objectius
##
 
     
 
         
  introducció
 • Identificar els aspectes fonamentals del mètodede la història oral.

 • Saber realitzar un projected’història oral seguint les fases corresponents.

 • Aprendre a treballar amb fonts històriques directes.

 • Fomentar l’interès per la investigació.

 • Apropar l’alumnat a la comunitat on farà la recerca.

 • Respectar altres cultures i tradicions.

 • Aprendre a dialogar amb persones de diferents edats, procedència geogràfica i tradicions culturals.

 • Valorar l’aportació de la gent anònima a la història.

 • Reflexionar sobre els fets i les causes que han motivat les migracions.

 • Comprendre el fet que la societat actual és el resultat de la convivència de gent de procedència diversa.

 • Valorar la importància dels processos migratoris en el desenvolupament del barri de «Collblanc- La Torrassa ».

 • Investigar les possibles modificacions dels rols de gènere tradicionals en homes i dones.

 • Identificar experiències en les quals les dones han estat cap davant eres en les històries migratòries i en les iniciatives de reagrupament familiar.

 • Ressaltar l’impacte emocional i afectiu que suposen els processos migratoris.

 • Tenir cura per la presentació dels treballs amb rigor, ordre i pulcritud.

 
   
  curs 2006-2007